Utemeljeni smo 2016.godine kao izraz želje više od 1000 članova Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba. Naša misija je ponuditi zajednici inovativne usluge i proizvode koji trenutno ne postoje na tržištu, kroz realiziranje raznih projekata.

AKTUALNI PROJEKTI

Svi naši projekti socijalno su osjetljivi i dugoročno samoodrživi.

 

Ugostiteljski objekt kao inovativan primjer integracije gluhih i nagluhih osoba

u zajednicu čujućih kroz korištenje najnovijih tehnoloških rješenja

kao alata za prevladavanja komunikacijskih barijera i nesporazuma.

Scroll to top