MISIJA I VIZIJA


„Znak tišine“ je trgovačko društvo osnovano 2016.godine od strane Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba kao izraz želje više od 1000 gluhih i nagluhih članova Udruge za otvaranjem društvenog poduzeća koje bi nudilo mogućnosti zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih članova naše zajednice sa oštećenjem sluha. Ideja osnivanja društvenog poduzeća kao takva bila je predmetom rasprave i razrade strateških i operativnih planova Izvršnog odbora Saveza, pa je zaključeno kako su stvoreni uvjeti za osnivanje trgovačkog društva koje bi dugoročno bilo samoodrživo te bi nudilo zajednici usluge i proizvode koje trenutno ne postoje na tržištu, a koje istodobno predstavljaju inovaciju koja bi stavila Grad Zagreb na mapu gradova koji na pametan način promišljaju rješavanje problema nezaposlenosti svojih najugroženijih skupina.

Glavni problem je vrlo slaba zapošljivost i nemogućnost osiguravanja trajnog i održivog samozapošljavanja ciljane skupine što nam predstavlja izazov kojem ćemo se posvetiti i kroz razne projekte pokazati da smo mi ti koji će napraviti značajne promjene. Uzroci problema leže u nedovoljnoj razini stručnih i poduzetničkih kompetencija, teškom samozapošljavanju uzrokovanom nedostatkom infrastrukture (društvena poduzeća, prostor, oprema) i komunikacijskim barijerama uzrokovanim fizičkim invaliditetom i nedostatkom informiranosti. Isto tako valja naglasiti kako naše društvo nije osnovano s ciljem stvaranja profita, već je prvi i osnovni cilj smanjiti nezaposlenost gluhih i nagluhih osoba na području Grada Zagreba, a posredno u daljnjem razdoblju utjecati na smanjenje nezaposlenosti svih osoba s invaliditetom. Sav profit koji bude ostvaren obavljanjem djelatnosti društva biti će investiran u nove proizvode i usluge koje planiramo razvijati.

 TIM


Osnivač društva je Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba, a osobe ovlaštene za zastupanje su:

Mirjana Juriša, prof.def. – izvršna direktorica Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba, 

Goran Basta, oec. – direktor „Znaka tišine“ d.o.o.

Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba kao jedini osnivač trgovačkog društva „Znak tišine“ najstarije je udruženje gluhih na području Republike Hrvatske koje je nedavno proslavilo 95 godina od svoga osnivanja. Kroz svoj rad sudjeluje u organizaciji i razvoju svih oblika društvenog života i sustava brige za gluhe osobe, kako bi na odgovarajući način ostvarili svoja prava i obveze u području zaštite općih ljudskih prava. Kontinuirano radi na poboljšanju položaja gluhih osoba u široj društvenoj zajednici.

Neformalno zadnjih godina radimo kao posrednik između poslodavaca i nezaposlenih gluhih i nagluhih osoba s područja Grada Zagreba te smo upoznati s problemima teške zapošljivosti gluhih i nagluhih osoba u našoj zajednici. Poznajemo probleme s kojima se susreću gluhe i nagluhe osobe, ali isto tako i poslodavci koji ih zapošljavaju. Stoga logični slijed u razvoju naše udruge bilo je osnivanje društvenog poduzeća „Znak tišine“, kao trgovačkog društva koje može prepoznati konkretne potrebe osoba oštećena sluha i naći modalitete prevladavanja barijera koje postoje pri njihovom zapošljavanju. 

Scroll to top